Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) az Virt24 Informatikai Kft. (2021 Tahitótfalu, Zrínyi köz. 7.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett ParaHÍR (http://www.parahir.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy ParaHÍR) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a ParaHÍR bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben belföldi és külföldi paranormális, technika és tudomány témakörökben gyors és lényegi információközléssel, ugyanakkor segítséget nyújtva az adott hírhez kapcsolódó további adatok és információk megismeréséhez.

2. A szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján vagy a Weboldalba ún. embed kódos beágyazással történő elérhetőségének a Szolgáltató általi biztosítása.

3. A szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő Szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a ParaHÍR bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. Az egyes szolgáltatások

1. Szavazás

A felhasználóknak lehetősége van arra, hogy adott kérdésre a rendelkezésre álló válaszok közül bejelölje az általa kiválasztottat, és ezzel befolyásolja a szavazás végeredményét. A szavazatokat egy automatizmus összesíti, az aktuális eredmény folyamatosan elérhető a weboldalon.

2. Facebook

A felhasználóknak lehetősége van arra, hogy a cikk alatt található közvetlen link lekattintásával a Facebook alkalmazás keretein belül megossza másokkal az adott cikk tartalmát egy közvetlenül a cikkre mutató link segítségével. A funkció használatához Facebook regisztráció szükséges, mely teljesen független a szolgáltatástól és a Szolgáltatótól.

3. Kapcsolódó hírek keresése

A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében automatizmusok segítségével a kulcsszavak alapján egymással összefüggő tartalmú, kapcsolódó cikkek lehívására van lehetőség.

IV. A szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldal tartalmára a Creative Commons licenszelés alapján a "Nevezd meg!" kategóriába tartozik. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

4. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

V. Felelősség

1. Mivel az Szolgáltató a szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

2. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

3. A felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló, de automatizmus segítségével kialakított sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A sorrend kialakulásából vagy egyébként az automatizmusok működéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért - az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. A szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Tahitótfalu, 2012. május 23.