UFO

Távolbalátás - Célpont: Ádám és Éva

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2012, október 29 - 18:48

A cikket lejegyezte és szerkesztette: Galactus - Készült, Dr. Courtney Brown: Cosmic Voyage - A Scientific Discovery of Extraterrestrials Visiting Earth című munkája nyomán

A katonai távolbalátás éveiben a "köztesek" tanulmányozása kisebbfajta csínynek számított. Valaki olvasta az Urantia könyvet (The Urantia Book), amely a transzcendens életformák ismertetésével foglalkozik, és elhatározta, hogy leteszteli.

Az Urantia könyv szerint a köztesek másvilági lények, akik a bolygónkon élnek és dolgoznak. Senki sem tudta, érdemes-e az információt komolyan venni, de mindenki meglepetésére 4. típusú körülmények között egymás után végrehajtott kísérletek ugyanarra az eredményre vezettek: ezek a transzcendens lények valóban léteznek. Felfedezésük hírét a magasrangú katonai vezetés hitetlenkedve fogadta. Már arról sem volt könnyű meggyőzni a tábornokokat, admirálisokat, hogy a képzett távolbalátók képesek felfedezni a rakétakilővőkben elhelyezett rakétákat, ráadásul még olyan láthatatlan, mindamellett barátságos lények létezéséről is beszámoltak, akik segítik az emberek fejlődését.

Szeretném leszögezni, hogy nincs szándékomban dicsőíteni az Urantia könyvet; nem tudom, mi igaz belőle és mi nem. A saját vizsgálataim alapján állítom, hogy sok minden helytálló benne, de nem az összes adat. Téves, manipulált információt is tartalmaz valós ismeretekkel vegyítve, és csak alapos távolbalátó vizsgálatokkal lehet elválasztani a kettőt egymástól.

Mivel az Urantia könyv a földönkívüliek szemszögéből vizsgálja Ádám és Éva kérdését, megkértem az irányítómat, vegye fel a legendás emberpárt a célpontlistánkra. A könyv sok mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, hogy bolygónk evolúciós folyamatába miként avatkoznak be már hosszú ideje a földönkívüliek.

A téma kiválasztása hazárdjáték volt. Ezen azt értem, hogy csak korlátozott számban tarthattunk irányított üléseket, és nagyon sajnáltuk volna, ha egy kitalált történetre pazarolunk el egy foglalkozást. De mint kiderült, az Urantia könyv Ádám és Éva története alapjában véve megfelel a valóságnak. Két ülést ismertetek, mindkettő témája a híres emberpár. Az egyik 4. típusú körülmények között zajlott le, míg a másikat 1. típusúként tartottam meg. A másodikra tulajdonképpen azért került sor, hogy választ kapjak néhány, az első ülés kapcsán felmerült kérdésre.

Bizonyára van olyan olvasó, aki csodálkozva tapasztalja, hogy Ádám és Éva, a két bibliai alak egy földönkívüli civilizációkkal foglalkozó műben bukkan fel. Tulajdonképpen azért választottam ezt a témát, mert meggyőződésem, hogy az emberiség legendái jórészt történelmi alapokon nyugszanak. A mítoszok tanulmányozása a távolbalátás módszerével kapcsolatokat tárhat fel a régmúlt valós eseményei, és a róla keletkezett, időben átörökített történetek között. Az Urantia könyv egy ilyen esetet ismertet Ádámról és Éváról.

Szerettem volna feltárni egy mítosz-valóság párhuzamot, mert azt reméltem, hogy segítségével magyarázatot kapok néhány tudományos kérdésre az emberiség evoluciójában tapasztalható hirtelen ugrások kapcsán.

Az olvasó nagy valószínűséggel nem tudja, mit ír az Urantia könyv Ádámról és Éváról, de ez nem is fontos. Csak azért hoztam szóba a művet, hogy tudják, honnan jött az ötlet.

Dátum:1994. július 14.

Hely:Atlanta, Georgia

Adat: 4. típus, távolról irányított

A célpont kódja: 5328/6080

Az előzetes szakasz egészen a 3. szakasz vázlatrajzáig arra utalt, hogy a célpont egy hegy közelében lévő erdős területen található. A hegy fölött gyorsan mozgó szerkezetet fedezetem fel.

C.B.: "Valamiféle szerkezetet érzékelek, amely robbanó energiákkal hozható összefüggésbe. Gyors és korong alakú. Kanyarogva, szabálytalan röppályán mozog lefelé egy helyenként erdővel borított hegy irányába. Egy fenyőfát érzékelek. A jelből azt az AOL-t ( analytic overlay=analitikai fedőfogalom - a távolbalátó ülés folyamán hozott mentális következtetés. - Galactus) kapom, hogy a hely Új-Mexikóban, Santa Fe Baldy közelében van.

A tárgy mesterséges készítmény. Kemény és magas szinten megmunkált. Ablakok és szemlélő nyílások vannak rajta. Élőlényeket, pilótákat érzékelek a szerkezetben. Ezek a lények nem szürkék. Egy pillanat. Nem is marslakók. Az emberre hasonlítanak, de nem mai emberek."

IRÁNYÍTÓ: "Összpontosítson a nemükre."

C.B.: "Nők és férfiak is vannak köztük. Egyenruhát viselnek. A jelből érkező AOL-ként feljegyzem, hogy fejlett emberekkel van dolgom. Az az érzésem, hogy a jövő embereit látom."

IRÁNYÍTÓ: "Koncentráljon a céljukra."

C.B.: "Megfigyelés céljából vannak itt. A lakosokkal egyáltalán nem lépnek kapcsolatba, nem avatkoznak be semmibe. Közvetlenül a Föderációnak tesznek jelentést. Nem érzékelik, hogy a távolbalátás módszerével figyelem őket."

IRÁNYÍTÓ: "Mi egyebet lát az űrhajóra vonatkozóan?"

C.B.: "Leginkább a repüléshez szükséges berendezések vannak benne. Egészségügyi felszerelés is van velük, csak annyi, amennyi szükség esetén nekik kell."

IRÁNYÍTÓ: "Térjen vissza az utasokhoz. Tudja meg, kicsodák, hogyan élnek."

C.B.: "Ezek az emberek fejlettek, de nem sokkal fejlettebbek a mai embernél. Tovább vizsgálom őket. Úgy látom vegetáriánusok. Az űrhajót a bázison feltöltötték élelemmel. Az élelmiszert az űrben és a bolygókon lévő kertekből, planetáris raktárakból szerezték be szerves vegetatív formában. A Földről problémás lenne élelmiszert szerezni részben a betegségek miatt, részben, mert nem akarnak beleavatkozni az emberek életébe."

Az irányítóm utasítására áttérek a 6. szakaszra, ahol egy időskálán bejelölöm a célpont idejét. Az ülés időpontjától nem messze helyezem el. Az idő fogalmával kapcsolatban vizsgálom a lényeket.

"Nem tudnak könnyedén előre és hátra mozogni az időben, nem úgy mint a szürkék. Rendszeresen ellátogatnak a Földre megfigyelés céljából. Megismétlem, a szürkékkel ellentétben nem folyamatos a jelenlétük."

IRÁNYÍTÓ: "Jelölje be az első látogatásuk idejét az időskálán."

C.B.: "Megálljunk csak! Húha! Egy AI! (aesthetic impression=érzelmi hatás - a távolbalátás során a látottak által keltett érzelmi hatás. - Galactus) Erős AOL-ként az Ádám és Éva jelet érzékelem. Ezek a lények már időtlen idők óta el-ellátogatnak ide megfigyeléseket tenni.

Úgy látom, régebben egy földi genetikai programban vettek részt. Tudósok és technikusok. Most azt tanulmányozzák, hogy alakulnak a dolgok, de nem avatkozhatnak közbe. Már régóta részt vesznek egy földi programban."

IRÁNYÍTÓ: "Összpontosítson arra, mikor kerültek először kapcsolatba a Földdel."

C.B.: "Először nagyon naivak voltak, frissen képzettek. Volt egy kis tapasztalatuk, de nem sok. A korábbi emberi testük nem sokban különbözik a mostanitól, nem mentek kersztül látványos evolúción. Határozottan érzékelem, hogy valamiféle tudományos szervezők, technikusok.

Most egy konkrét párra koncentrálódik a figyelmem. Ádám és Éva jeléből érkező AOL tölti ki az elmém. Nem tudom, képes vagyok-e folytatni az ülést, annyira elönt ez az AOL."

IRÁNYÍTÓ: "Rendben. Befejezzük az ülést. A célpont Ádám és Éva volt."

Néhány hónap elteltével úgy éreztem, többet szeretnék tudni Ádám és Éva földi pályafutásáról. Egyszerűen szólva kíváncsi voltam, kik voltak, mit csináltak. Így aztán ömálló, 1. típusú körülmények között megtartott ülésre vállalkoztam a következő célponttal: "Ádám és Éva eredeti tevékenysége a Földön."

 

Dátum:1994. szeptember 16.

Hely:Atlanta, Georgia

Adat: 1. típus

A célpont kódja: 6957/4096

Az előzetes szakaszból kiderült, hogy a célponthoz időben hosszú út vezet. Szilárd talaj és néhány emberalkotta építmény kapcsolódik hozzá. Kellemes meleget éreztem. Szerves és emberi szag áradt. Hangokat hallottam.

Az előzetes szakasz által kijelölt úton haladva megállapítottam, hogy kellemes, leginkább száraz éghajlatú helyen vagyok. Közel-keleti, mediterrán vidéknek tetszett. Két embertípusra lettem figyelmes, világos és sötét bőrűekre.

Hamarosan hatalmas energiaforrást éreztem meg a közelben. A jelből valamiféle atomreaktor AOL-ja érkezett hozzám.

Ezzel egyidőben éreztem, hogy a közelben néhány lény boldogtalan. A jelből rabszolgatábor és elnyomás AOL-ja jutott el hozzám. Nem követtem a gondolataimmal, nem is tért vissza többé az ülés további szakaszában ez az AOL.

A helyszínen különféle kisgépek, kövek, épületek voltak. A lakosság zöme nyugodt életet élt. Válságjelek nem mutatkoztak. Békés hangulat áradt, de mégis feszültség volt a levegőben.

A feszültségre koncentráltam, és egy világító, nem fizikális lényt fedeztem fel a helyszínen. A lény katonai vezető benyomását keltette. Más transzcendens lények is voltak körülötte, mellette.

A vezérrel kapcsolatban arra asszociáltam, hogy nemrég viszály tört ki: háború AOL-ját érzékeltem. Heves vita zajlott le, és az emberek véleménye megoszlott.

Ez a bolygó az univerzum félreeső pontján van, a civilizációtól távol, és az emberek tisztában voltak ezzel. Az egyik csoport úgy vélte, saját kezükbe kell venniük a sorsukat, nem törődve a távoli felsőbb szervvel. Két táborra szakadtak. A kisebb tábor lojális maradt a messzi fennhatósághoz, és a vita során bátran kiállt a másik párttal szemben. Tétlen időszak következett, mivel a két párt megszakította egymással a kapcsolatot.

Ezután helyváltoztatást hajtottam végre, és 3 lábnyira a célpont mellett találtam magam a tengerparton. Egy férfi és egy nő volt ott. Nem messze néhány fejlett, szimpatikus embert láttam.

A férfi elméjének a mélyére hatoltam. Bizonyos fokig elszigeteltnek érezte magát. Egyedül volt, szerelmes, de nem az ártatlan, első szerelem értelmében. Érett férfi volt. A nő elméjének mélyét megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy irányító-szervező személyiség, magas szintű munkát végez. Nagyon kötődik a férjéhez. Határozottan éreztem, hogy ösztökélnie kell a férjét az előrejutásban, vagyis a nő úgy érzi, a párja nem halad elég gyorsan előre. Ekkor a helyszín problémájára koncentráltam. A transzcendens világban zavarok álltak elő. A helyszínen lényeket érzékeltem, akik azon voltak, hogy megakadályozzák a művelet zökkenőmentes lezajlását. Amikor a vezetés fogalmára összpontosítottam, a katonai szervezet képzete, és a Lucifer-féle lázadás jelének AOL-ja tolult fel a tudatomban. Nem próbáltam követni a gondolatot, de azt érzékeltem, hogy ez a hely messze van a központi irányítástól, és a lázadás erősen megalkuvó jelleget öltött.

A tengerparton lévő férfira és nőre összpontosítva azt tapasztaltam, hogy tanítanak és szervező munkát végeznek. A jelet követve érzékeltem, hogy a helybeli humanoidokkal foglalkoznak. A szaporodást és a párosodást érintő, előnyösnek vélt dolgokra tanították őket. Ismereteket adtak át nekik a szaporodás iránti érdeklődés felkeltése céljából. A tanításuk mögött nem volt semmiféle negatív hátsó szándék, mégis nyugtalanítóan hatottak, ugyanis valamiféle szelekción alapuló kitenyésztésre törekedtek.

A tevékenységük céljára koncentráltam, és megértettem, hogy egy új, kivételes fajt akartak kifejleszteni. Nem vihették be a saját génjeiket az állományba, hanem a természetes folyamatok felgyorsítását tervezték. Az evolúció túlzott befolyásolása nélkül, a természetes mutációk sok generációját átugorva egyenesen a végeredményhez akartak jutni, egy csapásra elvégezve a kiválogatást, selejtezést.


A program azonban sajnos félresikolott, már a kezdeteknél hiba csúszott a számításokba. Túlságosan bíztak az egyéni lojalitásban és a józan észben. Az embereket kihelyezték a világ végére, a vadonba, ahol szellemi tévútra keveredtek.

A program céljára összpontosítva tisztán éreztem, hogy ezek az emberek Isten szerepében próbáltak fellépni. Nagyon szerették volna a nekik tetsző irányba terelni a dolgokat, de a lelkük mélyén szorongtak.

Attól tartottak, hogy Isten - mivel cserben hagyták - náluk fejlettebb evolúciós sarjjal áll elő. A vállalkozásukban volt egy kis fellengzősség, elbizakodottság. Elgondolásuk azért okozott feszültséget, mert hibás társadalmi háttér állt mögötte. Eleve helytelen volt az elképzelés, ami miatt siettetni akarták az evolúciót. Emiatt válság tört ki a lények kollektív tudatában, olyannyira, hogy a lakosság egy része megszállottan törekedett a fejlett faj minden áron történő kifejlesztésére. Ezek a személyek megbetegedtek, elfajultak, megfeledkeztek az evolúció eredeti, rajtuk túlmutató, magasabb rendű céljáról. Vagyis a társadalom beteges elemei a maguk útját tartották helyesnek, és erről meg alkarták győzni önmagukat és környezetüket is oly módon, hogy a többiek evolúcióját is a maguk irányába akarták kényszeríteni. Azt hitték, ők az evolúció tökéletes végtermékei.

Ádám és Éva egyértelműen a távoli fenséghez, lojális kisebbséghez tartoztak. A lázadás nem tartott sokáig.

VÉLEMÉNYEZÉS

Ádám és Éva az emberiséget érintő genetikai fejlesztőprogram irányítói és szervezői voltak a Földön, nem pedig a vadonban meztelenül szaladgáló egyszerű lények. A párt övező mítoszok nyilván olyan látnokoktól ered, akik született távolbalátó képességekkel rendelkeztek, de a két ember tevékenységét megfelelően fejlett intellektus hiányában nem tudták értelmezni. Így lett Ádámból és Évából az emberi faj első két tagja. Bizonyos értelemben ez igaz is, hiszen az emberi génállomány megváltoztatásán dolgoztak.

Ádám és Éva még ma is élnek, fizikai és transzcendens értelemben egyaránt. Valószínűleg a Föderáció szabályaihoz igazodva nem folynak bele a szürkék tevékenységébe, de nagy érdeklődéssel figyelik a Földön élő emberiség evolúciós pályáját. testük nyilván nem ugyanaz, mint annak idején volt, de érdekes módon nem fedeztem fel az evolúciós fejlődés feltűnő jeleit a fizikai megjelenésükön. Az volt a benyomásom, valami nem stimmelt ezzel a párral, de lehet, hogy ők élénken tiltakoznának ez ellen.

Egy azonban biztos: az emberi faj genetikai manipulációja nem újkeletű elgondolás, hanem már jóideje folyik. Lehet, hogy elsősorban ez áll annak a jelenségnek a hátterében, amit az evolúcióval foglalkozó biológusok szakaszos evolúciónak neveznek. Ez azt jelenti, hogy az evolúció viszonylag hirtelen irányt változtat. Még további - a távolbalátást és a hagyományos tudományos módszereket is felhasználó - kutatásokra van szükség a hipotézis igazolására vagy megcáfolására.

 

Kategóriák: UFO

Ismét a Popocatepeti - Ufó ereszkedik a vulkánba

ParaHIR.HU - 2012, október 29 - 13:28
PopocatepetlvulkánUFOKategória: U.F.O.

Ismét a mexikói állami televízió és ismét a Popocatepetl vulkán.

Ezúttal egy teljességgel lehetlen filmfelvételt sikerült a mexikói állami televízió stábjának készítenie.


Forrás: ParaHÍRYoutubeKapcsolódó: Ismét UFO a Popocatepetl felett Megosztás
Kategóriák: UFO

Drunvalo Melchizedek - Élet és halál

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2012, október 28 - 19:06

( Drunvalo édesanyjának halál utáni élménye )

Új-Mexikóban laktam, a Taos-tól északra található, magasabban fekvő sivatagos területen. Ha jól emlékszem, 1992-őt írtunk. Még mindig emlékszem a tiszta, kék égre, és még mindig a számban érzem a száraz, sivatagi levegőt, amint finoman és ritmusosan ki-be lélegeztem. Aznap reggel hosszabbra sikeredett a meditációm, mint általában, és ahogy szépen lassan visszatértem a testembe, valakinek a jelenlétét éreztem, közvetlenül magam előtt. Kinyitottam a szemem, édesanyám volt az.

Azelőtt soha sem láttam őt így, arany fényben csillogott. Amivel azt akarom mondani, hogy nem fizikai valóságában volt jelen. Igaz, hithű katolikus volt egész életében és soha nem hitt egyéb szellemi jelenségekben. Még az asztrális kivetülés fogalmát sem fogta fel. De ott volt előttem és egyenesen a szemembe nézett, amikor tudtam, hogy a fizikai teste Kaliforniában van. Elismerem, alig hittem el, hogy az én anyám ott van. Soha az életben nem láttam őt ezen a másik síkon tevékenykedni.

89 éves volt és finom, de biztos léptekkel naponta veszített az életenergiájából. Haldokolt.

Hónapokkal az új-mexikói eset előtt, a nővérem Nita mesélt el egy történetet nekem, anyával kapcsolatban. Egy nap, amikor meglátogatta anyánkat, nagyon fellelkesült állapotban találta őt, de nem volt hajlandó beszámolni az okáról. Aztán végül Nitának sikerült kihúzni belőle az izgalom okát. Úgy tűnt, hogy anya rájött, hogyan léphet ki a testéből és repdeshet körben a házban, ami állítása szerint évek óta a legjobb móka, amiben része volt.

A nővérem 13-as fokozatú Rózsakeresztes volt, teljesen ismerős volt számára a fogalom és az ezzel kapcsolatos tapasztalások, de meg volt döbbenve, látván a 89 éves anyánkat amint épp felfedezi a tudatosság ezen területeit. Anyám elmondta Nita-nak, felfedezte, hogy simán át tud repülni a falakon egy másik helyiségbe, ahol apánk tartózkodott és megfigyelhette, amint valamivel foglalatoskodik. Elmondta, hogy még arra is képes, hogy testét hátrahagyva a hálószobában, kimegy a konyhába tv-t nézni. Anyám tudni akarta, hogy ez így rendjén van-e? Persze Nita egyszerűen elmondta neki az igazságot, hogy ez teljesen természetes.

Nita elmondta, hogy anya halála előtt még egyszer utoljára vissza akart menni Texasba, hogy megnézze a testvére sírját. A testvérem tisztában volt vele, hogy egy ekkora útra fizikailag képtelen, tehát így szólt hozzá, „Azt tudod, hogy ki is repülhetsz ebből a házból?" Erre anya: „Tényleg?" Erre soha nem gondolt. Elmondta anyának, hogy oda repül ahová csak akar, méghozzá könnyűszerrel. Ezért biztos vagyok benne, hogy el is ment a testvére sírjához. És hova máshova repült még el anyám: egyenest az új-mexikói házamba.

Amint kinyitottam a szemem és ott állt előttem éterikusan az édesanyám, láttam ahogy a testét elönti az öröm. Engem azonnal a boldogság és nagy biztonságérzet kerített hatalmába. A szavak csak úgy maguktól hagyták el a számat, amikor azt kérdeztem, „Anya, mit csinálsz itt?" Egyszerűen így szólt „Csak meglátogatlak. Mindig is szerettelek."

Nem tudtam, hogy mit tegyek, így elkezdtem kérdéseket feltenni az otthonnal kapcsolatban. Nyilvánvalóan olyan téma volt, amit anya szeretett.

Mindenhova követett és életének a részleteiről mesélt, aztán elkezdett mindent elmesélni nekem. Arról, hogy apa is mennyire beteg volt, és hogy nem volt semmi öröm az életében, addig a pontig, amíg fel nem fedezte ezt a kis „repülős" trükköt.

Végül aztán kitért olyan napi eseményekre, amik akkor történtek, amikor még kicsi voltam, de kapcsolatban álltak a jelennel. A párbeszédek és megjegyzések szinte mindegyike rólunk, gyerekekről szólt, amikor régen még együtt lakott a család. A szüleimnek hat gyereke volt és anyám a teljes életét a családon belüli szeretetnek szentelte.

Hallgattam őt és csak ritkán tudtam egy-egy szót közbeszúrni, hallgattam ahogy úgy beszél az életről mint valami csodálatos dologról, ami csordultig van szeretettel, de az egészet a család vonatkozásában értette. Egyszer sem tett úgy említést valamiről mintha az téves vagy rossz lenne. Egyszerűen szerette az életet. Elkezdtem őt új fényben látni. Ráeszméltem, hogy milyen csodálatos lélek is ő valójában és még jobban kezdtem szeretni.

Aznap éjjel, amikor készülődtem lefeküdni, egyszerűen odaült az ágyam szélére és rám nézett, mintha csak védelmezne vagy óvna engem. Valahogy tetszett. Arra kért, hogy aludjak el és álmodjak szép álmokat.

A második és a harmadik nap úgy telt, mint az első. Anyám telebeszélte a fejemet, de mindezt a simogató szeretet és a törődés érzésével. A harmadik napon már kezdtem azt gondolni, hogy örökre velem marad, de azt mondta: „Nem, hamarosan indulok. Ne aggódj!"

Harmadnap éjszaka, olyan hajnali fél kettő körül hívott fel a nővérem, hogy anyánk egy órája halt meg. El kell, hogy ismerjem, nem voltam meglepve. Félig-meddig valami ilyesmire számítottam. Elfordultam a telefontól és ott állt anyám mosolyogva, még mindig velem volt. Ezt mondta: „Menj csak vissza és feküdj le, minden a legnagyobb rendben." És hogy láttam is, valóban minden a legnagyobb rendben, visszamentem, lefeküdtem és mély álomba merültem. Másnap reggel, amikor felkeltem, anyám még mindig ott volt. Az izgatottsága azóta csak nőtt. Így szólt: „Fiam, van arról fogalmad, hogy milyen szép is a halál? Csodaszép, minden értelemben. Miért féltem én annyira tőle, amikor még éltem? Ez életem legkomolyabb megtapasztalása!"

Egy percbe is beletelt, hogy észrevegyem, mennyire megfiatalodott és erős, egészséges aura ragyogott körülötte. De nem mondtam neki semmit. Ahogy a fejemben futtattam végig ezeket a gondolatokat, így szólt: „Fiam, benned mindenki másnál jobban megbízom, nem gond ha itt maradok veled, amíg átesek ezen a megtapasztaláson?" Mondtam neki, hogy szeretem és hogy természetesen bármit megteszek érte. Elmagyaráztam neki, hogy van bizonyos tapasztalatom a halál folyamatával kapcsolatban és úgy tudom, hogy minden elhunyt személynek át kell esni a meghalás folyamatán itt a Földön, ami 4 napig tart. Ha ennél hosszabb ideig akarna maradni, utána már nem lenne képes továbblépni a magasabb világokba. Ebben az esetben itt kellene maradnia a Földön, mint szellem vagy kísértet, ami nem egy egészséges jövőkép. A szemembe nézett és ezt mondta: „Kedvesem, teljesen megbízok benned."

Így nekiláttam, hogy felkészítsem őt az előtte álló kalandra. Tudtam, hogy olyan tiszta lélekről van szó, hogy minden kétség nélkül állíthattam, negatív karma nem terheli. Semmi, ahogy be is bizonyosodott. Nem hiszem, hogy valaha az élete során bárkit vagy bármit is megsértett volna. Nyomok nélkül járta az útját! Ez olyan valami volt, ami komoly inspirációval szolgált a saját életemre nézve.


Úgy tűnt, hogy a halálát követő napon, minden perccel egyre és egyre boldogabb lett. Ezenkívül pedig az, hogy egyre fiatalabb is lett. Az első nap végére úgy festett, mintha 45 éves lenne és az energiaszintje is ennek megfelelő volt. Nem mondtam semmit, mert soha sem volt ehhez hasonló megtapasztalásom, hogy valaki olyan távozott volna el, aki ilyen közel állt hozzám. Lehet, hogy ez így természetes.

A második nap reggelén azonban, már túlságosan is szembetűnő volt a változás, valóban megfiatalodott. Valamit mondanom kellett. Külseje és viselkedése alapján is olyan volt, mintha 30 éves lenne. Csodaszép volt, és csak úgy ragyogott az élet felett - vagy még inkább a halál felett - érzett izgatottsága miatt. Így szólt hozzám „Hogy tetszem neked ennyi évesen? Mit gondolsz, jól nézek ki?" Természetes, hogy ettől megnyílt a szívem és elmondtam neki, hogy mennyire csodálatos. De nem tudtam megállni, hogy ne kérdezősködjek a megtapasztalásával kapcsolatban. Elmondta, úgy döntött, hogy nem tetszik önmagának öregen és megfiatalította magát. Azonnal rá is vágta, „De jó, nem?" Nem volt okom arra gondolni, hogy miért is ne lenne ez jó, mondtam is neki, majd újra elmondtam, hogy milyen fantasztikusan néz ki.

A halálát követő harmadik napon, a magasabb világokról beszélgettünk, amiről szinte semmit sem tudott, kivéve azt, amit az egyház tanított. Ez a tudás pedig gyakorlatilag hasznavehetetlen, mert soha nem beszél a közvetlen megtapasztalásról, kivéve Jézussal kapcsolatban. A tibetieknek legalább ott van a Tibeti Halottas könyv, a katolikusoknak semmi. Még az ősi egyiptomiaknak is megvolt a maguk Halottas könyve, amely azt taglalta, mire számíthatunk a halál után és leírta a továbbhaladás legjobb útját. Anyám teljesen felkészületlen volt. Megtettem minden tőlem telhetőt.


A negyedik nap mondtam neki, hogy még aznap el kell hagynia a Földet. Néhányan akár 2,5 nap alatt átesnek a halál folyamatán, valakinek ehhez négy napra is szüksége van. Anyám kihasznált minden rendelkezésre álló időt.

Amikor felkeltem a negyedik nap reggelén, anyám az ágyam szélén üldögélt és nagyjából 12 éves korúnak tűnt. Emlékszem, hogy megrémültem. Tudtam, hogy anyám az, de akkor is furcsának hatott gyerekként látni őt. Mondtam neki, hogy „Mit csinálsz itt? Ez nevetséges!"

Erre azt felelte: „Egyetértek veled, ez a 12 éves korosztály túl fiatal." Így aztán az következű 2-3 órában már nem fiatalodott tovább, hanem kezdett visszaöregedni. Körülbelül a 18 éves koránál állította meg a folyamatot. Így szólt anyám: „Nézz rám! Tökéletes. Ezt a koromat szeretem."

Egyszerűen szép volt és szexi. Anyámra soha nem gondoltam így azelőtt. Úgy tűnt mintha az élete épp hogy csak elkezdődött volna. És a szó szoros értelmében így is volt. Tudtam, hogy éppen megszületőben van egy másik világba.

A negyedik nap hátralévő részében, anyám mindenhova követett, bárhová is mentem, de direkt otthon is maradtam és nem fogadtam vendégeket. Ez volt életem egyik legfontosabb momentuma és egyedül akartam maradni.

A testvérem hívott, hogy tudassa velem, anyánkat Kaliforniában éppen temetik. De mivel mindennap beszéltem Nita-val, tudta, hogy anya nálam van és teljesen megértette, hogy miért nem megyek el a temetésére. Nem hagyhattam ott anyámat, hogy elmenjek a temetésére, butaság lett volna. Anyámnak abban a pillanatban éppen ott volt rám szüksége.

Az utolsó nap anyám olyan döntést hozott, ami teljesen váratlanul ért. Azt mondta, hogy vissza akar menni, hogy még utoljára lássa apát. Azt mondta, hogy megpróbálja meggyőzni őt, hogy tartson vele. Aztán eltűnt, akkor először a hét folyamán. Egyedül maradtam.

Két órával később újra megjelent, apával az oldalán. Anyám fiatalos volt, hihetetlenül jól nézett ki, kicsattant az életenergiától, de apa öreg volt, fáradt és tele félelemmel. Ő is látott engem, de számára ez egy rendkívüli új tapasztalás volt. Annyira félt, hogy alig tudott megszólalni.

Anyám gyorsan beszélt, tele izgalommal, azt magyarázta apának, hogy a halál szép élmény és nem kell tőle félni. Anyám annyira akarta, hogy apa kövesse. De apa egyre ijedtebb lett, olyannyira, hogy még anyának sem tudott válaszolni. Végül így szólt: „Elnézést, de én ebből egy szót sem értek és most haza kell mennem. Szeretlek, de mennem kell." És ezzel eltűnt. Anyámon most először látszottak a bánat jelei, mióta nálam tartózkodott ebben az állapotában. De hamar váltott és visszatért a lelkesedése. Ezt mondta: „Egyszerűen, ez nem a megfelelő idő számára." Ahogy be is bizonyosodott, mert apa még ezután két évig élt. De nyilvánvaló volt, hogy az egyetlen dolog ami életben tartotta, nem volt más, mint a halál miatt érzett félelme. Soha nem léptem olyan fajta kapcsolatra apával, mint ahogy az anyával történt. Ő csak egyszerűen elment.

Kb. egy órával azután, hogy apa meglátogatott azon a bizonyos negyedik napon, Nita hívott fel azzal a hírrel, hogy apa szélütéssel kórházba került. Igazolást nyert a tény, hogy abban az időben amikor anyával nálam járt, apám eszméletlenül feküdt. Furcsa is volt számomra, hogy hogyan sikerült anyának rávennie apát, hogy eljöjjön.

Az utolsó nap éjjelén anyámmal felkészültünk az új világba vezető útja utolsó szakaszára. Kint korom sötét volt, még a Hold sem világított, a szoba, ahol mindketten tartózkodtunk csak egyetlen gyertyával volt megvilágítva.

Csináltam egy kis oltárt az ágyam mellett, gyertyát helyeztem el rajta és egymással szemben ültünk. Becsuktam a szemem és a belső szememmel láttam az anyámat. Fölöttünk az éjszakai égbolt terült el és a csillagok csak úgy táncoltak odafent. Az űr még soha sem tűnt ilyen mélységesnek. Csendben mindketten az eget kémleltük.

Egy adott pillanatban ránéztem anyára, mert éreztem hogy itt az idő és megkérdeztem, hogy készen áll-e? Bólintott és úgy nézett rám, mint egy várakozásokkal teli kis iskoláslány. Felém nyúlt és megfogta a kezem.

Mindketten felnéztünk az égre még egyszer, és közvetlenül a fejünk felett megjelent egy fényesen ragyogó csillag, ami nagyon különbözött mindentől körülötte. Nagyon fényes volt, hideg kék színe pedig egészen a szívünkig elért. Tudtam, hogy ez az. Szóltam anyának, hogy erre a csillagra összpontosítson.

Kb. 5 perc elteltével anya aurája kezdett megváltozni és ibolya színe kezdett átmenni erős fehér színbe, arany szegéllyel. Éreztem, hogy azonnal meg fog történni. Megfordult, rám nézett és így szólt: „Most mennem kell, de vissza fogok térni, amikor idősebb leszel. Ne felejts el! Szeretlek." Ezekkel a szavakkal megfordult, az ég felé nézve arra a bizonyos csillagra összpontosított. És elkezdett felemelkedni a Földről.

Késztetést éreztem arra, hogy vele tartsak és együtt emelkedtünk felfelé, hátrahagyva a bolygót. De csak néhány másodpercig tartottam vele, mert hirtelen nagy sebességgel kilőtt és mint „hazafelé" tartó üstökös, elszáguldott mellőlem. Aztán egy vakító, fehér fényű villanás töltötte be a látóteremet. Csak egy-két másodpercig tartott, aztán minden elsötétült és egyedül maradtam.

Ahogy ott ültem egyedül a sötét szobában, elkezdett pörögni az agyam. Miért van olyan sötét? Kinyitottam a szemem és a teljesen sötét szobában találtam magam. Felkapcsoltam a villanyt, rájöttem, hogy abban a pillanatban ahogy anya felemelkedett, a szobában lévő gyertya is kialudt. Ez úgy működik, hogy amikor a gyertyaviasz fogytán van, akkor egy kis időre még fényesebben, nagyobb lánggal ég, majd kialszik. Ez volt a 3 dimenziós magyarázata annak a felvillanó fehér fénynek és az azt követő sötétségnek. Annyira jó volt az időzítés.

Mindig is szerettem anyámat, de halálában még közelebb kerültünk egymáshoz. Hiszek neki amikor azt mondja, hogy vissza fog térni, amikor idősebb leszek. Várom a pillanatot és tudom, hogy addig is a megfelelő helyen van. Teljesen nyilvánvaló, olyan hogy halál, nem létezik, csak egyfajta folyamatos emelkedés magasabb és magasabb világokba, majd Hazatérés Istenhez. Az élet és a halál is csodálatos, és egy teljes ciklus részét képezik.

/spiritufo.ditro.hu/

Kategóriák: UFO

Egy szovjet jelentés szerint 1947-ben UFO-kkal csaphatott össze az USA hadiflottája

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2012, október 27 - 13:28

Az Amerikai Haditengerészet 1946-47-es antarktiszi expedíciójának valódi történetét napjainkig rejtélyek sora övezi. Az eredetileg hat hónaposra tervezett "tudományos célú hadművelet" hivatalosan az Egyesült Államok Haditengerészetének Antarktiszi Kutató Programja volt, és a 'Magasugrás'(Highjump) fedőnevet kapta, ugyanakkor a misszió haditengerészeti elemei 'Task Force 68' néven is ismertek. Ám, azon túl, hogy a hadművelet valóban megtörtént, hivatalosan gyakorlatilag semmit sem lehet tudni róla.

Egymástól független források azonban arra engednek következtetni, hogy két évvel a II. világháború lezárása után, egy addig a történelemben példa nélkül álló esemény következhetett be a legdélebben fekvő földrész közelében.

A Magasugrás Hadműveletben 4700 katona, a USS Philippine Sea nevű repülőgép anyahajó - amely korának egyik legnagyobb ilyen jellegű hadi járműve volt - továbbá a Haditengerészet számos kisebb hadihajója, illetve repülőgépe vett részt.

A tengerészeti expedíciót Richard Byrd admirális vezette, aki feletteseitől azt a parancsot kapta, hogy "az Antarktisz minél nagyobb területére terjessze ki az USA szuverenitását." A Byrd vezette expedíció azonban mindössze nyolc héttel az elindulását követően hirtelen félbeszakadt, mivel az "utazás közben számos végzetes esemény történt". Ezt azonban már nem hivatalos forrásból, hanem a chilei kikötőben partra szálló katonák által, a helyi sajtónak adott interjúkból lehet tudni.

Richard E. Byrd admirális

A katonák által elmondottak a II. világháború árnyékában igencsak nagyot visszhangoztak, ezért mindenki arra számított, hogy a dél-amerikai országban hirtelen összehívott sajtótájékoztatóján Byrd admirális szépen megcáfolja a katonái által elmondottakat, ám ehelyett mindenki meglepetésére arról számolt be, hogy "a Task Force 68 egy teljesen új ellenséggel találta szembe magát, amely hihetetlen sebességgel képes a Föld egyik sarkából a másikba repülni."

Byrd admirális állításait a chilei sajtó természetesen szó szerint le is hozta, de az amerikai hatóságok azt soha nem erősítették meg, ahogy furcsa mód, attól a sajtótájékoztatótól fogva Byrd sem beszélt többé a Magasugrás Hadművelet közben tapasztaltakról, hiába ajánlottak neki komoly pénzeket a teljes történetért.

A Szovjetunió 1991-es összeomlása után, még a KGB hozott nyilvánosságra egy korábban titkos aktát, nemrég pedig egy 1947-es titkos szovjet hírszerzői jelentés kapott publicitást, amelyek újabb részleteket tárnak fel a Byrd vezette antarktiszi katonai akció rejtélyes körülményeiről.

A Sztálin megrendelésére készült utóbbi jelentésből, melyhez az információkat az USA-ban dolgozó szovjet kémek szolgáltatták, az tűnik ki, hogy az Amerikai Haditengerészet, Task Force 68 nevű küldetésének valódi célja a nácik titkos antarktiszi bázisának felkutatása és megsemmisítése volt.

Csakhogy a célhoz közeledve, egy azonosítatlan repülő tárgyakból álló haderő támadta meg őket és a meglehetősen egyenlőtlen feltételekkel megvívott harcok közben számtalan katona odaveszett és több kisebb hadihajó mellett, jelentős számú repülőgép is megsemmisült.

Történelmi tény, hogy a náci Németország jelentős energiákat feketetett az Antarktisz feltérképezésébe és már 1938 nyarán végrehajtották első sikeres expedíciójukat a fehér kontinensre, ahol nyomban létrehoztak egy kisebb háborús előkészületi egységet is. Később sajátjuknak nyilvánítottak az Antarktiszt, majd átnevezték Neuschwabenlandnak és gyakorlatilag a II. világháború ideje alatt végig jelen voltak a területen.

Ezt egy 1943-ban kelt és Donitz admirális által megfogalmazott jelentés is alátámasztja: „A német tengeralattjáró flotta büszke arra, hogy egy vízhatlan erődöt építhetett a Führernek a világ másik oldalán, Shangri-La földjén.” Egyes források szerint a náci Németország háborús vereségét követően, tengeralattjárók segítségével vezető német tisztek és tudósok leltek biztos menedékre a vízhatlan déli sarki erődben.

A szovjet hírszerzési jelentésben szerepel két szemtanú katona vallomása is. Ezeknek a vallomásoknak a létezéséről eddig egyáltalán nem lehetett tudni. Egyikük, John P. Szehwach, a USS Brownson fedélzetén volt rádiós és vallomásában arról beszél, mennyire megdöbbentő volt, amikor 1947. január 17-én, reggel hét órakor hirtelen UFO-k emelkedtek ki a tengerből:

"A társammal a kapitányi híd mellől figyeltük perceken át az erős fényű tárgyakat, amelyek körülbelül 45 fokos szögben emelkedtek ki a vízből, méghozzá nagyon nagy sebességgel... Nem tudtuk őket beazonosítani, mert a radarunk 250 mérföldre, egyenes irányban volt korlátozva."

A következő néhány hétben - a szovjet jelentés szerint - az UFO-k többször is feltűntek a flotta közelében, és az egyik ilyen alkalommal tüzet is nyitottak az ismeretlen repülő járművekre, amelyek válaszul súlyos csapásokat mértek rájuk. John Sayerson hadnagy, aki az egyik hidroplán kapitánya volt, a következőket vallotta:

"Az a dolog függőlegesen lőtt ki a vízből hihetetlen sebességgel, mintha maga az ördög üldözte volna és olyan gyorsan röpködött a hajók árbocai között, hogy a rádió antennája alaposan kilengett a turbulenciától. Ezután az egyik repülőnket, amely csupán pillanatokkal azelőtt szállt fel, az UFO egy ismeretlen sugárral megcélozta, amitől az abban a pillanatban a mi hajónk mellett a tengerbe zuhant… Körülbelül tíz mérföldnyire onnan, a Maddox nevű torpedó hajónk gyulladt ki, majd süllyedt a mélybe… Saját szememmel láttam, hogy mindezt az az objektum csinálta, amelyik a vízből emelkedett ki. Nem tudok mást mondani, csak, hogy rémisztő volt."

(Forrás: ittvannak.hu/examiner.com)

Kategóriák: UFO

Ufót láttak Győr felett

ParaHIR.HU - 2012, október 26 - 08:01
UFORTL klubBulvárKategória: U.F.O.

Az alábbi videó 2012.09.17.-én a Fókusz című műsorban volt látható.


Forrás: RTL klubKapcsolódó: Egy bulvár beszélgetés Megosztás
Kategóriák: UFO

Szerződésben garantálta az idegeneknek az USA, hogy embereket rabolhatnak - állítja az egykori magas rangú katona

ParaHIR.HU - 2012, október 26 - 07:56
Gordon DuffIdegenekKategória: U.F.O.

Gordon Duff, a hetvenes évek elején az Amerikai Haditengerészet kötelékein belül szolgált a vietnámi háborúban, később különböző magas beosztásokban dolgozott a hadseregnél, majd hivatásos katonai pályafutását követően az ENSZ-nél számítottak a szaktudására, mint különleges tanácsadó. Napjainkban a Veterans Today című online katonai hírportál vezető szerkesztője, írásait számtalan nyelvre lefordították már, de rendszeresen megszólal a sajtóban, televíziókban, rádiókban, mint katonai elemző.

Duff hetekkel ezelőtt azzal hívta fel magára a média figyelmét, hogy azt állította, San Francisco partjainál amerikai és kínai hadihajók gyakorlatoznak egy esetleges ellenséges célú földönkívüli invázió kivédésére.

Néhány napja a paranormális és megmagyarázatlan jelenségekkel kapcsolatos híreket elemző amerikai Coast To Coast rádió egy hosszabb interjút készített vele a fent említett cikk kapcsán, amelyben azt állította, harminc évvel ezelőtt egy olyan dokumentum volt a kezében, amely két, földönkívüliekkel megkötött szerződésre történő utalásokat tartalmazott.

Gordon szerint a számunkra rendkívül előnytelen kötelmek aláírására egy ellenséges földönkívüli civilizáció képviselői kényszerítették rá az Egyesült Államok és valószínűleg más országok kormányait.

- 1982-ben került a kezembe a fejléce szerint a Majestic 12 csoporthoz tartozó dokumentum. Amit én kaptam, egy hivatalos másolat volt, de hozzám már úgy került, hogy néhány adat feketével ki volt takarva rajt. Írógéppel készült, a keltezése szerint 1977. augusztus 23-án és a Tengerészeti Hírszerző Hivatal neve is szerepelt rajta. A terjedelme körülbelül tizenkét oldalnyi volt, hozzám az ötös számú példány került.

Duff azt állítja, abban az időben igen magas szintű biztonsági hozzáférési engedéllyel rendelkezett egy közelebbről meg nem nevezett kormányzati ügynökség jóvoltából, amelynek folytán tizennyolc hónapon keresztül volt beosztva egy elemző csoporthoz. Állítása szerint körülbelül két órája volt arra, hogy elolvassa a dokumentumot, utána nyomban vissza kellett tennie a mappájába, melyet azóta soha többé nem látott újra.

A tucatnyi oldalból álló irat tartalmáról a műsorban a következőket mondta: - A dokumentum az 1947-től 1977-ig tartó harminc éves időintervallumot fogta át. Több utalás is szerepelt benne két különböző szerződésre, melyeket az Egyesült Államok kötött egy idegen civilizáció képviselőivel. Az elsőt még 1947-ben Truman elnök, a másodikat pedig 1953-ban már Eisenhower szignálta. Az 1953-as szerződés a dokumentum szerint egy egyértelműen kikényszerített megállapodás volt, amelyben az USA, az ellenséges földönkívüli hatalom képviselőit feljogosítja arra, hogy embereket raboljanak el az Egyesült Államokból, de a szövegkörnyezetből valószínűsíthető, hogy hasonló megállapodásokat kötöttek más országokkal is. A számok igen nagyok voltak. És ezeket az embereket nem elrabolták, megvizsgálták, majd elengedték, hanem elrabolták és megölték. Ez nagyon világosan kiderült a dokumentumból - mondta az interjúban a katonai újságíró.

Egyes UFO kutatók ugyanakkor máris fenntartásokkal fogadták az egykor magas beosztású katonai vezető szavait. Egyikük, Michael E. Salla, az exopolitics.org kutatója hihető érvekkel alátámasztott, de koránt sem kikezdhetetlen fejtegetése a következő három pillérre épül:

Először is létezik egy mára pontosan kielemzett gyűjteménye az egykor titkos Majestic dokumentumoknak, melyeket még 1984-ben hoztak nyilvánosságra. Ezeket többek között az egykori atomfizikus Stanton Friedman is betűről betűre átnézte betűről, de egyikben sem talált semmiféle utalás bármilyen kikényszerített szerződés létezésére.

Másodszor, ha mégis köttetett valaha ilyen szerződés, ráadásul ahogy azt Gordon Duff elmondta, nemcsak az Egyesült Államokkal, hanem más országokkal is, akkor mostanra már biztosan lett volna valaki, aki azt kiszivárogtatta volna, ám eddig ilyesmi nem történt.

Harmadszor, egy állítólagos szerződés, amely egyértelműen leírja, hogy embereket elrabolhatnak, majd lemészárolhatnak nagyon valószínű, hogy szándékos félreinformálás a kutató szerint. Ha a szerződés rendelkezései ilyen jellegű terhelő információkat tartalmaznak, akkor azt nagyon magas szinten kellett jóváhagyni és úgy kellett megfogalmazni, hogy az nem legyen annyira nyilvánvaló, ha a szerződés esetleg jövőben valahogy nyilvánosságra kerül, hiszen ebben az esetben annak aláírói csak ilyen módon kerülhetnék el a felelősségrevonást.

Forrás: Ittvannak.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

Emberhangot utánoz a beluga

ParaHIR.HU - 2012, október 23 - 09:51
Emberi hangbelugadelfinfekér bálnakapcsolatKategória: Mainstream

Meglepő felfedezést tettek a National Marine Mammal Foundation tengeri emlősöket kutató intézet kaliforniai bázisán dolgozó búvárok: az egyik fehér bálna, a 15 éves Noc megtanulta utánozni az emberi hangot. A búvárok napokon keresztül azt hitték, valaki szórakozik velük, ugyanis a víz alatt nehezen érthető, de határozottan emberi szövegfoszlányokat hallottak. Többször a felszínre kellett emelkedniük, mivel a torz hangokból mintha a "get out of the water" (gyere ki a vízből) mondat állt volna össze.


Mint kiderült, az általában összefüggéstelen halandzsának tűnő, néha azonban értelmes töredékeket is tartalmazó beszédhang az egyik bálnától származik, aki valószínűleg puszta szórakozásból és kíváncsiságból próbálja utánozni a körülötte dolgozó emberek hangját. A bálnák hangképző szervei gyökeresen eltérnek az emberétől, ezért különösen nagy bravúr Noc részéről, hogy a hangját több oktávval lemélyítve képes volt úgy utánozni az emberi beszédet, hogy azzal olykor megtévessze az embereket is.

A központ biológusai szerint a beszélő bálnát az emberi csecsemőkhöz hasonlóan a kíváncsiság és a kommunikáció iránti vágy hajtja, vagyis tudatosan megpróbál kapcsolatot teremteni az emberekkel.

Forrás: index.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

A hatóságok eltussolnák: UFO körözött a családi ház fölött?

ParaHIR.HU - 2012, október 20 - 22:30
UFOSkóciasarki fényKategória: U.F.O.

A skóciai Aberdeenshire-ben élő hölgy elmondta a Huffington Postnak, hogy múlt hét szombat hajnalban riadt fel arra, hogy fények cikáznak kint. Az ötvenéves hölgy ijedtében az egész házat felverte, lánya és veje vette fel telefonjával a különös jelenséget. Miután megnyugodtak, visszafeküdtek aludni, de négy óra elteltével felkeltek és azt látták, hogy a különös égi jelenség még mindig nem tűnt el.


Tony Finnagan, a Civil Repülés Irányítás sajtószóvivője szerint lehetséges, hogy egy katonai repülőgépet láttak, de az kizárható, hogy akkor épp civil járművek lettek volna a légtér azon részén. Azt is megjegyezte, hogy a sarki fények intenzitása is jóval erősebb volt a szokásosnál, akár azt is nézhették UFO-nak.
A videó láttán döntse el a tisztelt olvasó sarkifény van-e a videón.

Forrás: Pécsi Stop Megosztás
Kategóriák: UFO

Sajtótájékoztatón jártunk: 3. Típusú élményszínház

ParaHIR.HU - 2012, október 16 - 20:22
Area 51 ProjectUFOBudapestKategória: U.F.O.MainstreamEgyéb

Nemrég meghívást kapott szerkesztőségünk az Area Project 51 élményszínháztól, hogy vegyünk rész a project sajtótájékoztatóján. Örömmel vettük a meghívást.

Meglehetősen nagy sajtóérdeklődés mellett ma délelőtt lerántotta a leplet a Area Project 51 szervezője Vona Tibor arról mit is takar az Area Project 51 és a város ellepő kék kis szürkés plakát.

Egy teljesen új magyar alkotást a harmadik típusú élményszínházat. Ez mit jelent a gyakorlatban? Egy 70 perces interaktív színházat, ahol egy elképzelt UFO eseménynek és annak utóéletének lehet tanúja az érdeklődő.

Vona Tibor – akit eddig többek között az ExperiDance Produkcióból ismerhetünk – elmondta, hogy ez egy valódi magyar kezdeményezés, és azért is fontos ezt hangoztatni, mert jelenleg külföldi licensszeléssel kapcsolatos tárgyalások is folynak.

Érdekességek az élmény színházról

Több mint 160 színész játszik egy előadás alatt folyamatosan két műszakban váltva egymást, azaz egy előadást 80 színész biztosít.
Csak a hangár berendezése 150 millió forintba került, több kivitelező cég nem vállalta a feladatot.
A forgató könyv öt hónap alatt íródott meg.
Egy turnusban 100 néző tekintheti meg az előadást.

A sajtótájékoztatón megjelent kiemelt meghívottként Farkas Bertalan aki elmondta, hogy ő hisz a földönkívüli életben, a Teremtő hibájának tartaná, ha nem lenne más élet az univerzumban, de ő amikor a világűrben járt, nem találkozott idegen életformákkal.
Farkas Bertalan a project számára kölcsön adta a csillagvárosban hordott melegítőjét, amit a hangár elő folyosóján megtekinthetnek a látogatók.

A sajtóeseményen ezután a szót az elismert színházi rendező Csáki Rita kapta meg, aki elmondta, hogy számára legnehezebb az volt, hogy az író részt vett a rendezésben, ami mondjuk egy Shakespeare előadásra nem jellemző.

Összegzésként elmondtató, hogy a szervezők egy folyamatos látványosságot szeretnének alkotni, amely színház és semmi több, egy hazai és nemzetközi látványosság. Egy olyan hiánypótló látványosság, ami méltán léphet a Vidámpark és a Csodák palotája nyomába.


Színház az egész hangár, s színész benne minden férfi és nő.

Az előadás sztorija Zanásítva a következő:
Tunguszkában valóban egy UFO csapódott a földbe, de nem robbant fel, hanem megtalálták. Egy idő után Budapestre került a jármű és a holttestek, talán azért, mert ezzel próbálták meg a Keleti blokkban tartani az akkori Magyarországot. Most feltárul a titok és mindenki a részese lehet.

Az alkotók több interaktív elemmel is megfűszerezve mutatják, be a történetet a saját valljuk be teljesen fiktív elképzelésüket.

Ufológus szemszögből is ennyi mondható el, a történet az ufológia szempontjából is teljesen fiktív és sántít, nem áll össze, de ebben az esetben nem ez a lényeg. Talán.

Összegzés

Mi minden kikapcsolódásra vágyó érdeklődőnek ajánljuk az Area 51 Project meglátogatását. Egy kis ízelítőt kaphat arról milyen lehet egy elképzelt UFO katasztrófa és az utána történő kutatás. De válaszokat, vagy valódi ufó kutatást senki ne keressen a hangárban, csak kikapcsolódást és némi borzongást. Mindezt október 25-től teheti, további részeletek itt.

Forrás: ParaHÍRKapcsolódó: Brand New Galaxy Csillagrendszerváltás 51 Area Project Megosztás
Kategóriák: UFO

Megvan az óriásszem titka

ParaHIR.HU - 2012, október 16 - 09:43
ÓriásszemKategória: MainstreamPaleoasztronautika

Múlt héten Floridában talált egy férfia parton egy óriási szemgolyót. Charles Messing zoológus kutató ezt akkor egy kardhal szemének tippelte a formája alapján. Nos, Charles Messing nem véletlenül tengerbiológia szakértő, most kiderült, hogy tényleg az.


A floridai Hal- és Vadbiológiai Kutatóintézet végül azt állapította meg, hogy a szemgolyó egy különösen nagy kardhaltól származik. "A színe, a mérete és a felépítése alapján ez szerintünk kardhal", mondta Joan Herrera a szervezet nevében.

"A szem körül látaható egyenes vágások alapján úgy gondoljuk, hogy egy halász távolíthatta el, aki aztá megszabult tőle", tette hozzá a másik kutató.

Forrás: index.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

UFOk után kutatott csak rossz helyen. 60 év börtönt kapott.

ParaHIR.HU - 2012, október 16 - 09:13
Gary McKinnonUFOHackerKategória: U.F.O.Mainstream

Tovább folytatódik Gary McKinnon kálváriája akit az amerikai hatóságok azzal vádolnak, hogy 2001-2002 között 97 amerikai katonai és NASA-gépet tört fel.
Gary McKinnon nem tagadta a vádakat, de a, hanem cselekményét azzal magyarázta, hogy UFOkkal kapcsolatos iratok után kutatott.

Nemrég 60-éves börtönbüntetéssel sújtották McKinnon-t aki jelenleg is a kiadatását kéri Írországba.

2008-ban Asperger-szindrómát diagnosztizáltak McKinnon, ami az autizmus egyik fajtája.

Gary McKinnon szabadlábra helyezése ügyében többen szót emelnek és weboldalt üzemeltetnek: http://freegary.org.uk/

Free Gary McKinnon!

Forrás: ParaHÍR Megosztás
Kategóriák: UFO

Ismét UFO a Popocatepetl felett

ParaHIR.HU - 2012, október 15 - 11:18
MexikoTVPopocatepetlvulkánKategória: U.F.O.Mainstream

Ismét egy Mexikói televízió társaság számolt be ufo tevékenységről, ismét a Popocatepetl vulkána a fókuszban.
Az állami televízióban mutatták be a felvételt, ami a Popocatepetl vulkán mellé telepített állandó web kamera rögzített.

A Popocatepetl vulkánt azért övezi ekkora figyelem, mert várható, hogy hamarosan ki fog törni.
Ennek az egyik előjele, hogy idény áprilisban 30 környező települést szórt hamuval tele, illetve folyamatosan füstöl és lávadarabokat lövell a felszínre.

Az UFO kutatóknak viszont azért kiemelten fontos ez a vulkán, mert már több esetben is filme rögzítettek UFO-kat a vulkán környékén.


Pontosan az említett geológiai folyamatok miatt a mexikói állam, kutatók és hírügynökségek folyamatos megfigyelés alatt tartják a tűzhányót. Ezek szerint az arra közlekedő „alternatív repülő tárgyakat is”.

Felmerülhet egy másik magyarázat is a rögzített UFOval kapcsolatban mégpedig az, hogy vulkáni aktivitás esetén többször figyeltek meg olyan fényjelenségeket amelyek nagyban hasonlítottak a klasszikus UFO észlelésekre.
Ez azzal magyarázzák, hogy bizonyos kőzetek nagy nyomás alatt szupravezető tulajdonságokat képesek felvenni és ennek segítségével hoznak létre látványos elektromos fény lenségeket.

Forrás: ParaHÍRKapcsolódó: Megfejtették a gömbvillám titkátValóban ufót találtak Mexikóban?UFO a hírügynőkség felvételein Megosztás
Kategóriák: UFO

Megfejtették a gömbvillám titkát

ParaHIR.HU - 2012, október 13 - 19:52
bizonyítottgömbvillámKategória: MainstreamEgyéb

Ausztrál fizikusok a világon először írták le a gömbvillám keletkezésének matematikáját. Az általában viharok közbe vagy után, jellemzően épületekben, néha repülőgépen előforduló jelenséget sokféleképpen próbálták eddig magyarázni a tudósok, esett szó mikrohullámú sugárzásról antianyagról, de még miniatűr fekete lyukakról is. A Journal of Geophysical Research Atmospheres című tudományos szaklapban megjelent tanulmány az első olyan magyarázat, ami a fizika jelenleg ismert jelenségeivel törvényszerűségeivel írja le a gömbvillám születését, ami egybevág az elektronok és ionok fizikájáról, mozgásáról való jelenlegi ismereteinkkel.

A gömbvillám a szemtanúk leírásai szerint általában 10-15 centiméter átmérőjű, vakítóan fényes gömb, ami a levegőben lebeg, és egy sétáló ember sebességével halad. Úgy néz ki, mintha tömény energiából állna, és a keletkezése után 20-30 másodperccel egyszerűen elenyészik.

A teória szerint a gömbvillám létrejöttéhez erősen ionizált levegőre, és nagyon nagy feszültségre, kb. egymillió voltra van szükség. Ezek a körülmények tipikusan nagyobb viharok során, egy-egy villámcsapás után állnak rendelkezésre, de létezik hiteles beszámoló vihar nélküli gömbvillámészlelésről is, egy csúcsteljesítményen járatott katonai radarállomáson, erősen ködös időben.


Az elmélet szerint gömbvillám akkor jön létre, ha egymástól elszigetelt térben (például egy ablak két oldalán), az egyik oldalon az erősen ionizált, extrém magas energiasűrűségű levegő erős elektromágneses mezőt hoz létre, ez pedig a másik oldalon úgy gerjeszti a levegő molekuláit, hogy azok gömb alakban állnak össze, és sülnek ki. A kutatás vezetője, Dr. John Lowke elismeri, hogy bármennyire tetszetős is az elmélet, bizonyítottnak csak akkor lesz tekinthető, ha a felhasználásával a gyakorlatban is sikerül gömbvillámot létrehozni, ellenőrzött, laboratóriumi körülmények között.

Forrás: index.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

Óriásszemet sodort partra a víz Floridában

ParaHIR.HU - 2012, október 12 - 17:05
ÓriásszemKategória: Paleoasztronautika

Egyelőre csak találgatják, hogy milyen állathoz tartozhatott az a hatalmas szemgolyó, amelyet egy floridai strandon találtak. Most formalinban tartósítva vizsgálják a szakemberek.


Hatalmas, 12 centiméter körüli átmérőjű szemgolyót mosott partra a víz egy floridai strandon, és egyelőre mindenki csak találgatja, hogy milyen állat testrésze lehetett. A szemet egy férfi találta meg a parton. Azt mondta, nagyon friss volt, még vérzett, amikor rátalált. Egy műanyag zacskóba rakta, majd hazaérve a hűtőbe tette.

A floridai állatvédőket telefonon értesítette a férfi. A szemet formalinban tartósítva küldik el azonosításra.

A felvetődött elméletek szerint egy óriási tintahalhoz, egy bálnához vagy egy nagyon nagy kardhalhoz tartozhatott.

Forrás: Origo.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

27 hét – 27 eltérített | „Tudni fogod, ha itt az ideje.”

ParaHIR.HU - 2012, október 12 - 13:27
EltéritettekUFOIdegenek27 hétKategória: U.F.O.

27 hét – 27 eltérített

Portálunk Steven Hirsch fotós munkáit mutatja be 27 héten át.
Steven Hirsch egy fotó sorozat keretén belül készített személyes portrékat olyanokkal, akik azt mondák, eltérítették őket.
Sorozatunkban az ő történetüket mutatjuk be.

Thank you Mr. Steven Hirsch!


„Tudni fogod, ha itt az ideje.”

Láttam, hogy három „kis szürke” áll az ágyam mellett.
Azt mondták, ha nem mozogsz nem fog fájni, és soha nem bántanánk. Lebegő érzés volt, olyan mintha átlebegtünk volna az ablakon az ágyamról. Egy asztalon fekszem ez a következő emlékem.

Ez rendszeresen megtörtént évente három-négy alkalommal. Volt olyan, hogy tudom, hogy jönnek.
Szerettem volna látni, hogy jönnek át a falakokon, hogy jönnek be az ablakon, de annyi mondtak mindig, neked ezt mentálisan kell átélned, ameddig nem fáj.

Négy évvel ezelőtt teljesen belefáradtam. Azt mondtam nekik, nézzétek srácok, ez így nem mehet tovább, ez így nem jó. Állandóan a genitáliákimat a beleimet piszkáljátok, belefáradtam.
Erre azt mondták:
- Jogunk van hozzá.

Nem fogadtam el amint mondott, de mégis úgy tűnt neki van igaza. Belenéztem a mellettem álló legmagasabb óriási fekete szemébe és megkérdeztem:
- Miért csináljátok ezt?
- Tudni fogod ha eljön az ideje. –felelte.

Ez volt az utolsó üzenet, amit kaptam tőlük. Ez után az eset után nem is jöttek el többet értem. Csalódott vagyok, mert tetszett, hogy jöttek.
Azt reméltem, hogy megtudok tőlük valamit, de valójában egy üzenetük volt a számomra.
Az üzenet alapvetően az volt: fogd be.

Terrance

Forrás: Steven HirschParaHÍR Megosztás
Kategóriák: UFO

Megszülettek az első GMO babák

ParaHIR.HU - 2012, október 12 - 11:46
GMOszuper emberekgenetikaitt vanKategória: Mainstream

Néhány nappal ezelőtt került napvilágra az információ, hogy már megszülettek a világ első genetikailag módosított csecsemői.

Az információ szerint összesen 30 egészséges baba született az Egyesült Államokban folytatott kísérletek eredményeként, amelyek rengeteg vitát váltottak már ki az eljárás etikusságát illetően.

Egyelőre két csecsemő genetikai vizsgálatának eredményei készültek el, amelyek azt mutatják, hogy a babák három „szülő” génjeivel rendelkeznek.

Tizenöt gyerek született az elmúlt három év során a New Jersey-i Reproductive Medicine and Science programjának eredményeként.

A kísérletben résztvevő nők valamennyien nehezen vagy egyáltalán nem voltak képesek gyereket foganni korábban. A kísérleti alanyok petéjébe női donoroktól vett extra géneket ültettek a megtermékenyítés előtt, hogy ezzel segítsék a fogantatást.


Két egyéves kisgyerek genetikai vizsgálata kimutatta, hogy három felnőtt, két nő és egy férfi DNS-ét is örökölték.

Az a tény, hogy a gyerekek örökölték ezeket az extra géneket és azokat képesek voltak beépíteni saját genetikai állományukba, azt jelenti, hogy ezeket a géneket képesek lesznek tovább örökíteni utódaikba.

Az emberi gének megváltoztatása egyet jelent a saját fajunkat meghatározó alapvető jellemzők megváltoztatásával, amit a világ legtöbb tudósa nem tart helyesnek.

A genetikusok attól tartanak, hogy a törekvés eredményeként új emberi fajok alakulhatnak ki, akik több, „jobb” vagy megrendelt tulajdonságokkal rendelkezhetnek, mint például a nagyobb erő vagy magasabb intelligencia.

A Human Reproduction (emberi szaporodás) folyóiratban írva a Jacques Cohen által vezetett kutatócsoport azt mondja, ez az „első alkalom, hogy az emberi génállományt módosították, egészséges utódokat eredményezve.”

Egyes szakértők komoly kritikával illették a kísérleteket. Lord Winston, a nyugat-londoni Hammersmith kórháztól a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy „semmi bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy megérné ezzel módszerrel kísérletezni a meddőség kezelésére… Rendkívüli módon meglep, hogy a kutatásnak ebben a fázisában egyáltalán ilyen beavatkozásokat elvégeztek. Nagy-Britanniában semmi esetre sem lenne megengedhető.”

John Smeaton, a Meg Nem Született Csecsemők Védelmére alakult Szövetség országos igazgatója elmondta, hogy „az ember rendkívüli szimpátiát érez azok iránt a párok iránt, akik meddőségi problémával küzdenek. Ez a projekt azonban még inkább bizonyítja, hogy a lombik bébi programok eredményeként a csecsemőket egyre inkább futószalagon érkező tárgyaknak tekintik.”

„Ez egy rendkívül aggasztó lépés az emberiség számára a rossz irányba.”

Cohen professzor és kollégái azt tapasztalták a meddő nőknél, hogy a petében található mitokondriumok nem működnek megfelelően. A kezelés részeként a donorok petesejtjeiből apró tű segítségével egészséges mitokondriumokat vettek, majd azokat a meddő nők petesejtjébe juttatták.

Mivel a mitokondrium is tartalmaz géneket, a kezelés eredményeként születő csecsemők mindkét nő DNS-ét öröklik és a megváltozott génállományt anyai ágon továbbadják utódaiknak.

A mesterséges megtermékenyítési eljárásokat felügyelő angol Emberi Megtermékenyítés és Embriológiai Hatóság (HFEA) szóvivője elmondta, hogy Nagy-Britanniában nem engedélyeznék a módszert, pont azért, mert az az emberi génállomány módosításával jár.

Jacques Cohen briliáns, de ellentmondásos személyiségnek számít a szakmában, aki arról híres, hogy folyamatosan a mesterséges megtermékenyítési módszerek határait feszegeti.

A professzor tavaly bejelentette, hogy jelenlegi ismeretei és szaktudása birtokában lehetővé vált, hogy gyerekeket klónozzon. A lehetőség felvetése laikusokból és a szakma legtöbb képviselőjéből elszörnyedést vált ki.

„Egyetlen délután elegendő lenne a feladathoz bármelyik tanítványomnak,” mondja a professzor, hozzátéve, hogy „legalább három személy” kereste már meg azzal a kéréssel, hogy klónozzon gyereket számára. A professzor elutasította a kéréseket.

Forrás: Daily MailIdokjelei.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

UFO miatt állt a forgalom a tel-avivi reptéren

ParaHIR.HU - 2012, október 11 - 16:55
UFOTel AvivKategória: U.F.O.

Sajtóinformációk szerint az Izraeli Légierő elfogó gépei is felszálltak szerda hajnalban, amikor egy azonosítatlan repülő objektum tűnt fel az izraeli fővárosban található Ben-Gurion repülőtér felett.

A riasztás helyi idő szerint hajnali ötkor érkezett, miután a Légierő radarrendszere egy ismeretlen tárgy feltűnését jelezte a reptér légtérben. Azonnal elrendelték a legmagasabb szintű riasztási fokozatot, ami miatt leállították a teljes légi forgalmat, így egyetlen gép sem indulhatott el az izraeli fővárosból és az érkező gépek sem szállhattak le mindaddig, míg a katonai repülők nem ellenőrizték le az egész légteret.A 'Galei Tzahal' rádió jelentése szerint ez mindössze néhány percig tartott, így hamarosan újra megindulhatott a légi forgalom. A beszámoló nem tért ki arra, hogy mi lehetett az ismeretlen repülő tárgy, amit a radar érzékelt.

Forrás: Ittvannak.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

A legjobb UFO észlelések | 2012. szeptember

ParaHIR.HU - 2012, október 1 - 11:04
UFOösszefoglaló2012.09VideoKategória: U.F.O.

A legjobb 2012 szeptemberi észlelések videó válogatása az AnonymousFO.com-tól.Forrás: AnonymousFO.comKapcsolódó: A legjobb UFO észlelések | 2012. augusztusA legjobb UFO észlelések | 2012. júliusA legjobb UFO észlelések | 2012. június Megosztás
Kategóriák: UFO

Brand New Galaxy Csillagrendszerváltás 51 Area Project

ParaHIR.HU - 2012, szeptember 26 - 14:05
UFOTunguzkaBrand New Galaxy Csillagrendszerváltás 51 Area Project51KiállításNem UFOKategória: U.F.O.MainstreamEgyéb

Nem rég érdekes óriásplakátok lepték el hazánk utcáit.
Alapjában, ha nem is lépten, nyomon, de rendszeresen botlik az ember egy plakátba, amin egy több méteres kis szürke kék feje kacsint néz szembe a járókelőkkel. „egy összeesküvés leleplezése” vagy valami hasonló szlogennel.
Természetesen szerkesztőségünknek is majd kifúrja a kíváncsiság az oldalát, mi lehet ez.

Nem rég megtudtuk.

http://jegyajanlo.hu/brand-new-galaxy-csillagrendszervaltas-51-area-proj...

A hirdetés a „Brand New Galaxy Csillagrendszerváltás 51 Area Project” nevű kiállítást reklámozza, ami nem kevesebbet állít mint, hogy:

- Az 1908-as Tunguzkai robbanást valóban egy idegen repülő tárgy katasztrófája okozta;
- Az U.F.O nem egyedül volt, hanem volt egy másik is ami nem semmisült meg, hanem a robbanástól 50 kilométerre zuhant le és nem robbant fel;
- A hajóban találtak túlélő földönkívülit;
- Az Oroszok majd a Szovjetunió 1988-ig titkosítva az anyagot vizsgálta a túlélőt és a megmarad technikát;
- Az elmúlt 24 évben, egy szigorúan titkos nemzetközi együttműködés keretében a Magyarországon elhelyezkedő hangár biztonságát az USA kormánya, míg a kutatók csoportját Oroszország delegálta, szavatolta;
- Civil fórumok hivatalosan nem jegyzett nemzetközi politikai erőkkel karöltve a világon elsőként Magyarországon érték el, hogy az idegen űrhajót és az egy életben maradt idegen asztronautát tároló katonai hangár 2012. év október 26-án megnyithassa kapuit a nagyközönség, a civil lakosság előtt.
- Mindezt 3500 forintért;

Őszintén?

Nagyon kíváncsiak vagyunk, mert nem két fillért fektetett az 51 AREA PROJECT Kft. a reklámokba.

Jegyet az alábbi címen lehet vásárolni: http://jegyajanlo.jegy.hu/info.php?event=38588

Nagyobb térképre váltás


Valami azért csak nem stimmel

Azt ígérik, hogy magát a hangárt látogathatja meg a kíváncsiskodó földlakó.
Legyen. De! Nem valószínű, hogy egy ilyen titkos katonai hangár a 1138 Budapest, Váci út 152-156, címen lenne, megtalálható illetve 50 perces turnusokban áttekinthető lenne.

Nem lesz itt semmi valódi UFO amúgy, de biztos, vagyis reméljük, hogy nagyon érdekes lesz az egész, mindesetre mi ott leszünk!

Forrás: ParaHÍRJegyajanlo.huFacebookE-cegjegyzek.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

Oldalak